اقامت ترکیه با ازدواج در ترکیه

اقامت ترکیه با ازدواج در ترکیه :

اقامت ترکیه با ازدواج در ترکیه : بعد کلی گردش و سفر شخص مناسبی جهت ازدواج برای خود در کشور به این بزرگی نیافته اید. شخصی که در جست و جوی آنید در زمان و مکانی غیر منتظره روبرویتان قرار می گیرد. تا این جا همه چیز به خوبی پیش رفته اما؛ شخصی که می خواهید با وی ازدواج کنید، تبعه خارجی است یعنی شهروند ترک نیست. پس در چنین وضعیتی روال کار چگونه خواهد بود؟ برای شما بررسی کردیم و آنچه باید برای ازدواج با فرد خارجی در ترکیه بدانید را در این مقاله گردهم آوردیم.
قدم اول را برای ازدواجی که سال ها در تصور آن بودید، برداشتید و حلقه های نامزدی
را به انگشت کردید. اکنون نوبت آن رسیده تا اطلاعاتی در زمینه ازدواج با فرد
خارجی در ترکیه و آنچه نیاز است را بدانید. اول از همه این که ازدواج با فرد
خارجی چگونه انجام می پذیرد؟

اولین چیزی که در رابطه با اقامت ترکیه با ازدواج در ترکیه باید بدانید این است :

برای این که ازدواج دو فرد با تابعیت خارجی و یا یک فرد ترک با یک فرد خارجی در ترکیه معتبر باشد باید از طرف مسئول ازدواج مجاز عقد ازدواجشان صورت گیرد. یعنی روند ازدواج با خارجیان نظیر آنچه در فیلم ها می بینید توسط سرکنسول در کنسولگری ها منعقد نمی شود. با این حساب مدارک لازم برای ازدواج با فرد خارجی کدامند؟

دکمه بازگشت به بالا