پروژه های اجاره ملک در استانبول

پروژه های اجاره ملک در استانبول :

در سالهای اخیر سرمایه گذاری های بسیار زیادی جهت اجاره ملک در استانبول در
شهراستانبول انجام شده است و چهره شهر کاملاٌ عوض شده و مناطق جدید بسیاری به استانبول اضافه شده اند.

در مرکز و اطراف شهر استانبول پروژه های ساختمانی بسیار زیادی
شروع به ساخت و ساز کرده اند و پروژههای لوکس و جدید به چهره قدیمی و تاریخی شهر اضافه شده اند .

دکمه بازگشت به بالا