ثبت شرکت در ترکیه

اقامت ترکیه با ثبت شرکت در ترکیه

ترکیه اقتصاد رو به رشدی دارد در جذب سرمایه گذاران تاثیر به سزایی دارد و تنها جنبه گردشگری آن مدنظر نیست. ثبت شرکت در ترکیه
یکی از موضوع‌ های پر اهمیت در سرمایه گذاری در ترکیه خرید ملک است، اما ثروتمندان ایرانی با ثبت شرکت در ترکیهنیز به بازار ترکیه راه یافته اند و از این منبع درآمد زیادی دارند.

با ثبت شرکت در ترکیه قادر خواهید بود تا تجارت خود با کشورهای مختلف را از طریق این شرکت ها انجام دهید.

با ثبت شرکت در ترکیه وگرفتن مجوز کار ( چالیشما ایزین ) میتوانید ماوی کارت
دریافت کرده و به صورت اتوماتیک هرسال اقامت کاری خود را تمدید نمایید.

همچنین با فعال نشان دادن شرکت در ۵ سال در کنار استخدام کادر ترک
در ان و واریز بیمه و مالیات آن میتوانید شهروندی
و در نهایت پس از ۸ سال اقامت دایم کشور ترکیه را اخد نمایید.

در نظر داشته باشید ثبت شرکت در ترکیه و فعال بودن شرکت
در مدت ۵ سال برای تمدید اقامت کاری و اخذ شهروندی الزامی می باشد.

اخیرا دولت ترکیه سعی در جذب سرمایه با ارائه امتیازات به افراد مایل
به  ثبت شرکت در ترکیه دارد از جمله ارائه
تورکواز کارت یا همان گرین کارت ترکیه ۵ ساله به سرمایه گذار و خانواده ایشان .

دکمه بازگشت به بالا