کسب و کار در ترکیه

کسب و کار در ترکیه

جهت کار شما نیازمند اخذ ویزا هستید، حال اگر شما ساکن کشوری هستید که نیاز به ویزا ندارید با توجه به موافقتنامه معافیت ویزا بایستی به وب سایت رسمی بررسی وزارت امور خارجه ترکیه جهت کسب و کار در ترکیه رجوع کنید.
مشاوره بیزینس و کار در ترکیه

۹۰۵۴۲۶۲۰۱۳۹۰+

مدت اعتبار اجازه کار مدت دار بر اساس قرارداد کار یک سال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفۀ خاصی صادر میگردد. پس از پایان یک سال کار در ترکیه  اجازه کار (چالیشما ایزین) برای همان شغل و محل کار تا دو سال دیگر تمدید میشود. پس از سه سال نیز این مجوز تا سه سال میتواند تمدید گردد.
با ثبت شرکت در ترکیه و کسب و کار در ترکیه  سهامداران شرکت میتوانند تقاضای اجازه کار و اقامت نمایند. این اجازه کار و دفترچه اقامت هر سال به شرط حائز بودن شروط لازم قابل تمدید است.
برای خارجی هایی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت پیوسته اقامت داشته و نیز درصورتیکه در این مدت پیش کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز کسب و کار در ترکیه مستقل صادر میگردد.
شرایط اعطاء مجوز کار در ترکیه استثنائی با قانون محدود شده است. با کاریابی در ترکیه، اجازه کار این افراد از کارکنان مستقل و وابسته متمایز بوده و از نظر زمان محدودیت نخواهد داشت.
شما نیاز به یک قرارداد کاری امضا شده از یک شرکت ترکیه ای برای بدست آوردن ویزای کار در رابطه با اجازه ی کار صادر شده دارید. شخص جهت اخذ اقامت دائم کشور ترکیه نیازمند
یافتن کار می باشد.

چهار راه برای کار در ترکیه وجود دارد

۱- کاریابی در ترکیه و اقدام از طریق یک کارفرما که شما را در وزارت کار و امور اجتماعی این کشور تایید کند.
۲- شروع کسب و کار از صفر در کشور ترکیه
۳- گرفتن فرانچایز در ترکیه (نمایندگی برند)
۴- خرید بیزینس فعال در ترکیه (یک بیزینس آماده و در حال کار)
دکمه بازگشت به بالا